Credintele noastre

Evanghelia lui Isus Hristos este aceasta: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Există un singur Dumnezeu, care ne-a salvat de la păcat. Dumnezeu grațios substituit Fiul Său ca să putem trăi. „Hristos a murit pentru păcatele noastre” (1 Corinteni 15:3). Dumnezeu oferă ceea ce el cere și noi trebuie să răspundă.

Spuns necesită câteva lucruri:

  • În primul rând, trebuie să citim Biblia. „Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos“ (Romani 10:17).
  • În al doilea rând, trebuie să credem mesajul, Evanghelia. „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede…” (Romani 1:16).
  • În al treilea rând, trebuie să ne pocăim, schimbând faptele noastre păcătoase în faptă care glorifica pe Dumnezeu. „Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel” (Luca 13:3).
  • În al patrulea rând, trebuie să fim botezați pentru iertarea păcatelor. „„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi, veţi primi darul Sfântului Duh” (Fapte 2:38).
  • În al cincilea rând, trebuie să trăim cu credință în relația noastră cu Dumnezeu și a Bisericii Sale. „ Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate” (Evrei 10:23-26).

Dacă doriți să studieze Evanghelia împreună, vă rugăm să ne contactați!